Algemene voorwaarden Webwinkel b2b en b2c (Engels)

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Dit is de Engelse versie van Algemene voorwaarden Webwinkel B2B en B2C. Wil je de Nederlandstalige voorwaarden? Klik dan hier.

Algemene voorwaarden vormen het juridisch fundament van iedere onderneming en dus ook van een webshop. Ondanks dat het wettelijk niet verplicht is om algemene voorwaarden op te stellen, raden we wel aan dat te doen. Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je niet bij iedere overeenkomst die op de webshop wordt gesloten apart hoeft te onderhandelen over de regels die van toepassing zijn.

Waarom is het verstandig om algemene voorwaarden op te stellen?

Naast dat het veel tijd bespaart om algemene voorwaarden te hanteren en bij iedere overeenkomst van toepassing te verklaren, is het juridisch gezien ook verstandig. Je kunt hiermee namelijk afwijken van de wettelijke voorschriften. De wettelijke voorschriften zijn namelijk in de meeste gevallen in het voordeel van de klant. Met algemene voorwaarden kan je dit wijzigen. Daarnaast komt het professioneel over en wekt het vertrouwen bij klanten wanneer je webshop algemene voorwaarden heeft.

Kan ik mijn aansprakelijkheid geheel uitsluiten in algemene voorwaarden?

Je kunt je aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden beperken en zoveel mogelijk uitsluiten wanneer jouw klant een professionele partij is. Je kunt deze echter nooit helemaal uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je opzettelijk schade veroorzaakt bij een klant. Dit soort situaties kunnen nooit worden uitgesloten van aansprakelijkheid. Wanneer jouw klant een consument is, wordt het lastiger om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. Consumenten worden namelijk gezien als ‘zwakkere partij’. Beperken van aansprakelijkheid is dan slechts tot beperkte mate mogelijk en uitsluiten van aansprakelijkheid is geheel niet mogelijk.

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig?

De algemene voorwaarden zijn geldig wanneer de inhoud hiervan niet in strijd is met de wet en wanneer de algemene voorwaarden op de juiste manier ter hand zijn gesteld. Wanneer dat niet het geval is, loop je het risico dat de algemene voorwaarden niet geldig zijn. Je stelt de algemene voorwaarden ter hand door voorafgaand aan of tijdens het sluiten van de overeenkomst bekend te maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn en door deze algemene voorwaarden op de webpagina te plaatsen en klanten de mogelijkheid te geven deze op te slaan. Wanneer je dit niet doet of pas na het sluiten van de overeenkomst, dan zijn de algemene voorwaarden niet geldig en kun je hier geen beroep op doen.

Het model algemene voorwaarden dat Contractenshop.nl aanbiedt, biedt juridisch inhoudelijk de juiste basis voor iedere webshop. Er worden verschillende onderwerpen geregeld, zoals betaling, herroepingsrecht, registratie en garantie.