Algemene voorwaarden producten en diensten

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Algemene voorwaarden vormen het juridisch fundament van iedere onderneming. Het doel van algemene voorwaarden is om niet bij iedere overeenkomst opnieuw te hoeven onderhandelen over zogenaamde ‘randzaken’ rondom de verkoop van producten of diensten. Denk hierbij aan levertermijnen, betalingsafspraken en beperking van aansprakelijkheid. Algemene voorwaarden beperken daarmee de risico’s van jouw onderneming. Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hebben, maar zeker wel aan te raden.

Waarom heb ik speciale algemene voorwaarden nodig voor producten en diensten?

Wanneer je producten en diensten levert, dan zijn voor jou als ondernemer andere onderwerpen van belang dan wanneer je een onderneming hebt die zich richt op een andere markt. Dat is de reden dat je voor het leveren van producten en diensten speciale algemene voorwaarden nodig hebt. Op deze manier worden de voor jouw onderneming belangrijkste onderwerpen in de algemene voorwaarden opgenomen.

Moeten mensen akkoord gaan met mijn algemene voorwaarden voordat zij een product of dienst afnemen?

Voordat klanten een overeenkomst met jouw onderneming sluiten en een product of dienst afnemen, overhandig je hen de algemene voorwaarden. Zij moeten dan akkoord gaan met de algemene voorwaarden die gelden binnen je bedrijf. Op deze manier weet iedereen waar hij/zij aan toe is en welke regels er van toepassing zijn.

Tegen welke risico’s dek je je in wanneer je algemene voorwaarden hanteert?

Met algemene voorwaarden kun je jezelf indekken tegen bepaalde risico’s. Aansprakelijkheid kun je bijvoorbeeld nooit geheel uitsluiten, maar wel gedeeltelijk. Zo wordt een eventuele schadeclaim tot een minimum beperkt. Hiermee creëer je duidelijkheid en zo voorkom je daarnaast vervelende (juridische) discussies.

Welke zaken worden er in algemene voorwaarden voor producten en diensten vastgelegd?

In de algemene voorwaarden voor producten en diensten worden onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd: levering van producten en/of diensten, verplichtingen van de opdrachtgever/klant, betaling en de beperking van aansprakelijkheid.

Kan ik ook leveringsvoorwaarden meenemen in de algemene voorwaarden voor producten en diensten?

Ook leveringsvoorwaarden kunnen worden meegenomen in de algemene voorwaarden voor producten en diensten. Leveringsvoorwaarden zijn een bepaalde vorm van algemene voorwaarden die specifiek zijn gericht op verkoop en levering van fysieke producten. Belangrijke onderwerpen die meestal in leveringsvoorwaarden worden opgenomen, zoals eigendomsvoorbehoud en garantie, worden ook vastgelegd in de algemene voorwaarden voor producten en diensten op Contractenshop.nl.