Brief herinnering inzageverzoek

Of kies ons voordeelpakketEn ontvang schaalvoordelen

Wil je inzicht in de gegevens die een organisatie van u heeft en hoe deze worden gebruikt? Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om dit in te zien. Je hoeft hierbij niet te zeggen waarom je dit wilt weten. Als de organisatie jouw verzoek negeert, kun je middels een brief een herinnering sturen.

Stel deze brief nu zelf eenvoudig op. Met de antwoorden die jij geeft, wordt de brief direct op maat gemaakt. Wordt er hierna nog geen gehoor gegeven aan jouw verzoek? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.