Verwerkersovereenkomst

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Dit is de Nederlandse versie van de Verwerkersovereenkomst. Wil je een Engelstalig document? Klik dan hier.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG en van kracht sinds mei 2018, heeft betrekking op de beveiliging van persoonsgegevens. Als je ervoor kiest om de verwerking van persoonsgegevens voor jouw bedrijf (verantwoordelijke) uit te besteden aan een andere partij (verwerker), dan is het wettelijk verplicht om hierover een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Welke gegevens bescherm ik met een verwerkersovereenkomst?

In een verwerkersovereenkomst leg je schriftelijk vast dat er op een verantwoorde manier om wordt gegaan met data. In deze overeenkomst staat bijvoorbeeld welke gegevens verwerkt worden, met welk doel, welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen en welke vorm van toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen.

Wat staat er in een verwerkersovereenkomst?

In een verwerkersovereenkomst maak je afspraken over de beveiliging van gegevens. Er wordt minstens beschreven wat het doel van de verwerking is, de manier waarop en de plicht tot geheimhouding. Ook worden er eventuele afspraken over onderaannemers, beveiligingsmaatregelen en de duur van de verwerking besproken.

Is een verwerkersovereenkomst altijd verplicht?

Een verwerkersovereenkomst is verplicht wanneer een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker. Dit geldt ook wanneer de verwerker een dochteronderneming van het verantwoordelijke bedrijf is, of in het buitenland gevestigd is. Wanneer een verantwoordelijke het verwerken van persoonsgegevens uit handen geeft, is een schriftelijke overeenkomst vereist.

Hebben jullie ook een voorbeeld verwerkersovereenkomst beschikbaar?

Uiteraard! Rechts op deze pagina staat een button, genaamd ‘’Bekijk voorbeeld’’. Dit geeft een goed overzicht van hoe het contract eruit ziet nadat je het document hebt aangeschaft.