Calamiteitenplan datalekken

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

In de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een meldplicht ingeval er een datalek plaatsvindt. Op grond van die meldplicht zijn organisaties verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In ernstige gevallen moeten ook de personen waarop de gelekte persoonsgegevens betrekking hebben, geïnformeerd worden. Denk hierbij aan werknemers, patiënten, leden of abonnementhouders.

Datalekken vinden dagelijks plaats. Denk aan het verlies van een USB-stick met persoonsgegevens, cyberaanvallen of de foutieve verzending van een e-mail met daarin persoonsgegevens. In veel gevallen moeten dergelijke incidenten binnen 72 uur gemeld worden. Bij het overtreden van deze verplichting heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid om een boete op te leggen.

Binnen jouw organisatie of bedrijf moeten werknemers zich bewust zijn van deze regelgeving en hoe ze daarmee om moeten gaan. Een calamiteitenplan datalekken helpt daarbij. Hierin wordt omschreven hoe jouw organisatie of bedrijf omgaat met datalekken en wie verantwoordelijk is voor het doen van meldingen.

Maak dit calamiteitenplan nu eenvoudig zelf

Maak nu zelf eenvoudig een calamiteitenplan datalekken. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

Het calamiteitenplan regelt onder meer de volgende zaken:

  • Uitleg datalek
  • Wanneer melden
  • Informatieplicht betrokkenen
  • Registratieplicht datalek
  • Interne procedure