Rekening-courant overeenkomst

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

REKENING-COURANT OVEREENKOMST

Tussen partijen kunnen regelmatig (kleine) bedragen worden overgeboekt, welke op een aparte rekening met elkaar worden verrekend. Dit wordt rekening-courant genoemd. Deze partijen kunnen bestaan uit een of meerdere aandeelhouders/bestuurders, een holding of partijen die samenwerken. Meest voorkomend is een rekening-courant tussen een groep van bedrijven die organisatorisch met elkaar zijn verbonden (zoals een BV en een holding).

Over deze (kleine) bedragen hoeft geen rente te worden betaald, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het is dan ook verstandig om een rekening-courant overeenkomst te sluiten tussen de partijen, zodat voor de partijen, voor de Belastingdienst en voor eventueel andere betrokkenen gemaakte afspraken duidelijk zijn.

In deze rekening-courant overeenkomst komen de relevante zaken aan bod die je moet vastleggen. Via de knop aan de rechterkant start je een vragenlijst. Vervolgens wordt met de antwoorden die jij geeft, een document op maat gemaakt.

Deze rekening-courant overeenkomst regelt onder meer de volgende zaken:

  • Looptijd van de overeenkomst
  • Het saldo en de rente van de rekening-courant
  • Eventueel verstrekte zekerheden (zoals het verpanden van zaken/goederen, als zekerheid voor het volledig nakomen van de verplichtingen volgend uit de rekening-courant overeenkomst)