Overeenkomst van geldlening (Werknemer)

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Bij een overeenkomst van geldlening werknemer komen partijen overeen dat een werkgever (de schuldeiser) aan de werknemer (de schuldenaar) een geldbedrag verstrekt. De werknemer verplicht zich vervolgens om dat bedrag binnen een bepaalde tijd terug te betalen.

Deze overeenkomst is gericht op de situatie dat een werkgever geld uitleent aan een werknemer. In deze overeenkomst van geldlening maken partijen afspraken over de looptijd, rente, aflossing (door eventuele verrekening met het loon) en eventuele zekerheden. Hierbij moet gedacht worden aan onder meer een pandrecht op roerende zaken (zoals inventaris of banktegoed) of een hypotheek recht op een woning.

Let op: met deze overeenkomst wordt de vestiging van het pandrecht of hypotheekrecht niet geregeld. Een hypotheekrecht moet bovendien via een akte bij de notaris worden geregeld.

Maak nu zelf eenvoudig een overeenkomst van geldlening werknemer. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

Behalve zaken als looptijd, rente en aflossing, regelt deze overeenkomst ook:

  • Het doel van de lening
  • Aflossing (eventueel middels verrekening loon)
  • Zekerheden en verklaringen
  • Informatieverplichtingen
  • Opeisbaarheid bij einde dienstverband

Heb je problemen met debiteurenbeheer en/of incasso? Via onze kennispartner bieden wij jou een debiteurenbeheerder aan die je graag verder helpt! Kijk op https://joinincasso.nl/

Start vragenlijst