Overeenkomst van achtergestelde geldlening

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Wat is een overeenkomst van achtergestelde geldlening?

Bij een overeenkomst van achtergestelde geldlening komen partijen overeen dat de ene partij (de schuldeiser/kredietverstrekker) aan de andere partij (de schuldenaar) een geldbedrag verstrekt. De schuldenaar verplicht zich vervolgens om dat bedrag binnen een bepaalde tijd terug te betalen. De achterstelling houdt in dat in het geval de schuldenaar failliet gaat, de schuldeiser/kredietverstrekker wordt achtergesteld in zijn positie bij andere (concurrent) schuldeisers.

Wanneer gebruik je een overeenkomst van achtergestelde lening?

Deze overeenkomst van achtergestelde geldlening is gericht op de situatie dat een schuldeiser geld uitleent aan een andere partij. De schuldeiser/kredietverstrekker kan zowel een zakelijke als particuliere partij zijn. In deze overeenkomst van achtergestelde geldlening maken partijen afspraken over de looptijd, rente, aflossing en eventuele zekerheden. Hierbij moet gedacht worden aan onder meer een pandrecht op zaken (zoals inventaris of banktegoed) of een hypotheekrecht op een woning.

Is deze overeenkomst ook van toepassing bij pandrecht, of bij hypotheekrecht?

Met deze overeenkomst wordt de vestiging van het pandrecht of hypotheekrecht niet geregeld. Een hypotheekrecht moet bovendien via een akte bij de notaris worden geregeld.

Maak zelf een overeenkomst van achtergestelde lening

Maak nu zelf eenvoudig een overeenkomst van achtergestelde geldlening. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

Wat wordt er geregeld in deze overeenkomst?

Behalve zaken als looptijd, rente en aflossing, regelt deze overeenkomst ook:

  • Het doel van de lening o Bijvoorbeeld: het financieren van een renovatie of het kopen van een auto.
  • Achterstelling o Bijvoorbeeld: de geldlening is achtergesteld bij de vorderingen die schuldeiser/kredietverstrekker heeft of zal krijgen op de schuldenaar op grond van de overeenkomst van 1 januari 2019.
  • Zekerheden en verklaringen o Bijvoorbeeld: het verpanden van het huidige en toekomstige banktegoed van de schuldenaar of ervoor zorg dragen dat een natuurlijke persoon/rechtspersoon een borgstelling zal afgeven.
  • Informatieverplichtingen o Bijvoorbeeld: wanneer de schuldenaar failliet wordt verklaard of wanneer de schuldenaar onder bewind- of onder curatele wordt gesteld, dient hij de schuldeiser/kredietverstrekker te informeren.
  • Opeisbaarheid o Bijvoorbeeld: de schuldeiser heeft het recht op ieder moment het uitgeleende geld op te eisen met een opzegtermijn van 2 maanden.

JOIN Incasso helpt!

Heb je problemen met debiteurenbeheer en/of incasso? Via onze kennispartner bieden wij jou een debiteurenbeheerder aan die je graag verder helpt! Kijk op https://joinincasso.nl/.