Overeenkomst van achtergestelde geldlening

Of kies ons voordeelpakketEn ontvang schaalvoordelen

Bij een overeenkomst van achtergestelde geldlening komen partijen overeen dat de ene partij (de schuldeiser) aan de andere partij (de schuldenaar) een geldbedrag verstrekt. De schuldenaar verplicht zich vervolgens om dat bedrag binnen een bepaalde tijd terug te betalen. De achterstelling houdt in dat in het geval de schuldenaar failliet gaat, de schuldeiser wordt achtergesteld in zijn positie bij andere (concurrent) schuldeisers.

Deze overeenkomst van achtergestelde geldlening is gericht op de situatie dat een schuldeiser geld uitleent aan een andere partij. De schuldeiser kan zowel een zakelijke als particuliere partij zijn. In deze overeenkomst van achtergestelde geldlening maken partijen afspraken over de looptijd, rente, aflossing en eventuele zekerheden. Hierbij moet gedacht worden aan onder meer een pandrecht op roerende zaken (zoals inventaris of banktegoed) of een hypotheek recht op een woning.

Let op: met deze overeenkomst wordt de vestiging van het pandrecht of hypotheekrecht niet geregeld. Een hypotheekrecht moet bovendien via een akte bij de notaris worden geregeld.

Maak nu zelf eenvoudig een overeenkomst van achtergestelde geldlening. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

Behalve zaken als looptijd, rente en aflossing, regelt deze overeenkomst ook:

  • Het doel van de lening
  • Achterstelling
  • Zekerheden en verklaringen
  • Informatieverplichtingen
  • Opeisbaarheid

Heb je problemen met debiteurenbeheer en/of incasso? Via onze kennispartner bieden wij jou een debiteurenbeheerder aan die je graag verder helpt! Kijk op https://joinincasso.nl/

Start vragenlijst