Agentuurovereenkomst

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is een vorm van een bemiddelingsovereenkomst waarbij de handelsagent bemiddelt bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de principaal (producent/leverancier) en klant die de agent aanbrengt. De agent is geen partij bij die overeenkomsten en draagt dus ook geen financiële risico’s. Voor verkopen van producten of diensten die dankzij de agent worden gerealiseerd, krijgt hij of zij een vergoeding. In de praktijk ook wel een ‘provisie’ genoemd.

Wordt een agent beschermd door de Nederlandse wet?

Belangrijk om te weten is dat de agent wordt beschermd door de Nederlandse wet. De agentuurovereenkomst is dan ook aan wettelijke regels gebonden. Deze regels zien niet alleen toe op de wijze van opzegging van de agentuurovereenkomst, maar ook op het recht van de agent op een klanten- en/of goodwillvergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst.

Wanneer gebruik je een agentuurovereenkomst?

Wanneer je op het punt staat om een agent in te schakelen of om meer afnemers van je product en/of dienst wilt realiseren, is het verstandig om dit vast te leggen in een agentuurovereenkomst.

Wat is het verschil tussen een agentuurovereenkomst en een distributieovereenkomst?

De twee overeenkomsten lijken erg veel op elkaar, maar er zijn toch verschillen aanwezig. Het grootste en belangrijkste verschil tussen beide overeenkomsten is dat de distributeur zelf de overeenkomst aangaat met klanten, terwijl de agent slechts een bemiddelaar is.

Welke onderdelen worden er meegenomen in een agentuurovereenkomst?

In een agentuurovereenkomst komen verschillende zaken aan bod. Denk hierbij aan de looptijd van de overeenkomst, werkgebied, non-concurrentie en exclusiviteit, provisie / vergoeding, aansprakelijkheid, marketing en rechtskeuze.

Hoe beëindig ik een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. De looptijd van de agentuurovereenkomst kan zijn verstreken; de principaal en agent beëindigen de agentuurovereenkomst met wederzijds goedvinden; opzegging door de principaal of agent met inachtneming van de opzegtermijn of op verzoek kan de rechter de agentuurovereenkomst ontbinden. Dit laatste is mogelijk bij een dringende reden of een verandering in omstandigheden.

Hebben jullie ook een voorbeeld document agentuurovereenkomst beschikbaar?

Uiteraard! Rechts op deze pagina staat een button, genaamd “Bekijk voorbeeld’’. Dit geeft een goed overzicht van hoe het contract eruit ziet nadat je het document hebt gegenereerd en aangeschaft.