Optieovereenkomst Aandelen

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

De optieovereenkomst wordt gesloten tussen een optieverlener en een optienemer. De optieverlener is eigenaar van de aandelen in een onderneming en geeft door middel van de optieovereenkomst aan de optienemer het recht om de aandelen in de onderneming te kopen (dat is dus de optie). De optienemer heeft een bepaalde periode om deze optie uit te oefenen. Wanneer de optie wordt uitgeoefend, zullen de partijen overgaan tot overdracht en levering van de optie aandelen. De optienemer is niet verplicht de optie uit te oefenen, dit is een vrije keuze.

Het doel van de optie is om extra zekerheid te hebben over de verkoop dan wel aankoop van de aandelen en tegen welke voorwaarden. Het opstellen van een optieovereenkomst is bijvoorbeeld aan te raden in geval van twee zakenpartners, waarbij de ene partij de aandelen van de andere partij wil overnemen op een later moment.

In de optieovereenkomst worden de voorwaarden aan de optie beschreven. In deze optieovereenkomst worden o.a. de volgende zaken geregeld:

  • De omvang optie
  • De periode waarin de optienemer het recht heeft om de optie uit te oefenen
  • De wijze van uitoefening van de optie
  • De koopprijs van de aandelen
  • De wijze van betaling
  • Het vervallen van de optie

Heb jij een optieovereenkomst nodig? Start nu zelf met het maken van deze optieovereenkomst door op de knop aan de rechterkant van het scherm te klikken.