Notulen Algemene Vergadering BV

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Het is volgens de wet verplicht dat aandeelhouders van een besloten vennootschap (bv) ten minste één keer per jaar te vergaderen. Dit wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) genoemd. Het is verplicht om hetgeen tijdens deze vergadering is besproken en besloten vast te leggen in notulen. Daarnaast zijn notulen zinvol op terug te kunnen vallen wanneer er later mogelijk onduidelijk ontstaat over bepaalde besluiten.

Het model ‘Notulen van de Algemene Vergadering’ die u op maat via Contactenshop.nl kunt opstellen, gaat uit van een aantal zaken:

  • De vennootschap heeft geen Raad van Commissarissen.
  • Bij de vergadering zijn alleen aandeelhouders aanwezig en géén andere vergadergerechtigden.
  • Besluiten worden genomen met unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders (ook aandeelhouders die niet op de vergadering aanwezig zijn moeten instemmen).
  • Er vindt geen oproeping plaats.

Stel dit model nu eenvoudig zelf op

Maak nu zelf eenvoudig een model voor de notulen van de Algemene Vergadering BV. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.