Managementovereenkomst

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Wat is een managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is een overeenkomst tussen de bestuurder/directeur/manager en de werkmaatschappij (vaak een bv). Het kan ook zo zijn dat een managementovereenkomst tussen een persoonlijke holding (ook vaak een bv) en de maatschappij worden gesloten. Met een managementovereenkomst verricht je als DGA werkzaamheden voor je werkmaatschappij zonder dat je bij die werkmaatschappij op de loonlijst komt te staan. Feitelijk is de managementovereenkomst een overeenkomst van opdracht, waarbij je werkmaatschappij de opdrachtgever is en je holding de opdrachtnemer.

Managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Een managementovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Het heeft namelijk veel weg van een overeenkomst van opdracht. Het grootste verschil tussen een managementovereenkomst en een arbeidsovereenkomst is het ontbreken van een gezagsverhouding. Gezagsverhouding is een begrip binnen het Nederlands arbeidsrecht en houdt in dat één van de partijen de werkzaamheden bepaalt en toezicht houdt op de andere partij. De opdrachtnemer moet in geval van een managementovereenkomst de mogelijkheid hebben om zijn werkzaamheden in alle vrijheid te kunnen verrichten.

Wanneer er sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, kan de managementovereenkomst gezien worden als een arbeidsovereenkomst. Het is een risico wanneer de managementovereenkomst niet goed opgesteld is of op de verkeerde wijze wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer kan dan gebruik maken van de ontslagbescherming van een werknemer en aanspraak maken op vakantiegeld en loondoorbetaling bij afwezigheid door ziekte.

Wanneer gebruik ik een managementovereenkomst?

Een managementovereenkomst komt goed van pas om afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer vast te leggen wanneer de opdrachtnemer managementtaken zal gaan uitvoeren, zonder dat het de bedoeling is dat de opdrachtnemer of de persoon die bij opdrachtnemer in dienst is in dienst treedt als werknemer bij opdrachtgever.

Wat moet ik echt weten over een managementovereenkomst?

Door middel van een managementovereenkomst leg je vast wie de bestuurder van een bedrijf is of wie de managementtaak gaat uitvoeren. In een managementovereenkomst regel je bevoegdheden, verplichtingen en vergoedingen. De kans dat de managementovereenkomst wordt gezien als arbeidsovereenkomst is aanzienlijk kleiner wanneer hier geen gezagsverhouding uit voortkomt en er worden belastingvoordelen genoten in geval gekozen wordt voor een managementovereenkomst.

Welke onderdelen staan er in een managementovereenkomst?

In een managementovereenkomst staan verschillende onderdelen. Zoals gegevens van opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook het doel en de wijze van samenwerken wordt hierin beschreven. Er wordt ook een beschrijving van de bevoegdheden, verplichtingen van partijen en gemaakte afspraken over de werkzaamheden in opgenomen. Vergeet ook niet om de managementvergoeding (hoogte management fee), duur van de overeenkomst en de wijze van beëindiging mee te nemen. En niet geheel onbelangrijk: een opzegtermijn en een geheimhoudingsbeding.

Welke voordelen heeft een managementovereenkomst?

Een managementovereenkomst heeft verschillende voordelen. Een managementovereenkomst heeft als grootste voordeel het niet betalen van loonheffingen en premies voor sociale verzekeringen. Er gelden daarnaast ook geen ontslagregels en er is geen sprake van loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte. Er is sprake van een fiscaal voordeel door verschil in tarief tussen de inkomstenbelasting box 1 en de vennootschapsbelasting.

Hoe beëindig ik een managementovereenkomst?

Een managementovereenkomst kan worden opgezegd met wederzijds goedvinden. De managementovereenkomst kan worden opgezegd rekening houdend met de opzegtermijn. Het kan ook voorkomen dat er geen opzegtermijn is opgenomen in de managementovereenkomst. Dit betekent dat de overeenkomst in principe per direct kan worden opgezegd.

Hebben jullie ook een voorbeeld document managementovereenkomst beschikbaar?

Uiteraard! Rechts op deze pagina staat een button, genaamd “Bekijk voorbeeld’’. Dit geeft een goed overzicht van hoe het contract eruit ziet nadat je het document hebt gegenereerd en aangeschaft.