Aandeelhoudersovereenkomst

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Het komt vaak voor dat een bedrijf meerdere aandeelhouders heeft. Zolang zij geen onenigheid krijgen, loopt het meestal goed binnen de onderneming. Wanneer er niets op papier staat en de aandeelhouders raken in conflict met elkaar, loopt dit uit op problemen binnen de onderneming die niet bevorderlijk zijn voor de bedrijfsvoering. Om deze problemen te voorkomen, is het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst dan ook sterk aan te raden.

Aandeelhoudersovereenkomst vs. statuten: wat voegt de aandeelhoudersovereenkomst toe?

Statuten zijn wettelijk verplicht bij iedere onderneming. Hierin zijn ook belangrijke onderwerpen geregeld, maar meestal blijft dit beperkt tot de basisbepalingen die op grond van de wet verplicht zijn. In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen concrete afspraken worden opgenomen die zijn toegespitst op specifiekere situaties. Ook kunnen in de aandeelhoudersovereenkomst discrete afspraken worden opgenomen. Statuten zijn hier niet geschikt voor, omdat deze door iedereen zijn op te vragen. Een aandeelhoudersovereenkomst is niet door iedereen in te zien. Daarnaast is een aandeelhoudersovereenkomst eenvoudig aan te passen met instemming van alle betrokken personen, terwijl dit bij statuten niet het geval is. Statuten kunnen alleen door de notaris worden aangepast en deze kosten kunnen hoog oplopen. Er zijn dus genoeg redenen om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen naast de wettelijk verplichte statuten.

Welke onderwerpen staan in een aandeelhoudersovereenkomst?

De inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst is zelf te bepalen door de aandeelhouders. In tegendeel tot de statuten, ben je hierbij niet gebonden aan de wet. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen onder andere afspraken worden gemaakt over de verkoop van aandelen, dividendbeleid, concurrentiebedingen, de wijze van samenwerking van de aandeelhouders. Ook kan er bijvoorbeeld een tag-along en drag-along bepaling in de overeenkomst worden opgenomen. Het model van Contractenshop.nl vormt een checklist, zodat de belangrijkste afspraken in ieder geval in de aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen.

In welke situatie is de aandeelhoudersovereenkomst van Contractenshop.nl geschikt en is zo’n overeenkomst wettelijk ook verplicht?

Het model gaat uit van een organisatiestructuur waarin sprake is van twee personal holdings die beide aandeelhouder zijn in een werkmaatschappij. Een aandeelhoudersovereenkomst is niet verplicht, maar wel zeer raadzaam om conflicten te voorkomen en afspraken tussen verschillende aandeelhouders duidelijk op papier te hebben staan. Wanneer maatwerk gewenst is, dan heb je ook altijd de mogelijkheid om er een jurist van Jurato bij te boeken.