Inhuurovereenkomst

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Veel organisaties werken samen met externe krachten zoals freelancers, zzp’ers óf consultants. Dit biedt vele voordelen, met name in flexibiliteit. Zo bieden freelancers extra arbeidskracht op momenten dat je het nodig hebt. Consultants bieden kennis waar het bedrijf deze zelf niet heeft, of zzp’ers springen in wanneer er een overvloed aan werk is.

Waarom een freelance- of inhuurovereenkomst?

Wanneer je samenwerkt met freelancers is het verstandig om het een en ander schriftelijk vast te leggen in een freelance- of inhuurovereenkomst. Dit is belangrijk voor beide partijen zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast waarborgt het ook het vertrouwen in elkaar.

Een inhuurovereenkomst is per definitie geen arbeidsovereenkomst.

Het gaat om een samenwerking waarbij een opdrachtnemer zichzelf als het ware verhuurt aan de opdrachtgever. Er ontstaat geen arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat is het verschil tussen een inhuurovereenkomst en een arbeidsovereenkomst?

Een inhuurovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Bij een inhuurovereenkomst is er geen sprake van een zogeheten gezagsverhouding. Deze gezagsverhouding is er wel bij een arbeidsovereenkomst. De werkgever mag de werknemer dan vertellen welk werk hij moet doen, wanneer hij moet werken en hoe hij dit werk moet verrichten. In geval van een inhuurovereenkomst mag de opdrachtgever wel aanwijzingen geven om een bepaald resultaat te behalen. Een opdrachtgever moet een opdrachtnemer voor zijn werk betalen, maar hij hoeft geen loonbelasting of werkgeverspremie af te dragen. Ook heeft de freelancer in geval van een inhuurovereenkomst geen recht op pensioenopbouw, doorbetaling bij ziekte of vakantiegeld.

Wat is het verschil met een overeenkomst van opdracht en een consultancyovereenkomst?

Een inhuurovereenkomst is een vorm van een overeenkomst van opdracht. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten van opdracht waarvan de inhuurovereenkomst er één is. Zo is een consultancy overeenkomst ook een vorm van een overeenkomst van opdracht, maar deze overeenkomst wordt gebruikt wanneer iemand wordt ingehuurd om advies te geven.

Wat regelt een inhuurovereenkomst?

In een inhuurovereenkomst worden onder andere afspraken vastgelegd over de kwaliteit van het werk, rapportage, facturatie en betaling. Ook afspraken omtrent het eigendom van de resultaten (zoals auteursrechten), aansprakelijkheid voor fouten en vrijwaringen voor claims van derden worden hierin vastgelegd.

Geheimhoudingsclausule

De inhuurovereenkomst op Contractenshop.nl bevat een geheimhoudingsclausule. Deze clausule kan je dus opnemen in de gegenereerde inhuurovereenkomst als dat is gewenst. Mocht je een aparte en uitgebreide geheimhoudingsovereenkomst willen opstellen met de opdrachtnemer, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Download in dat geval de geheimhoudingsovereenkomst (NDA) op https://contractenshop.nl/geheimhouding/geheimhouding/geheimhoudingsovereenkomst-nda.

Hebben jullie ook een voorbeeld document inhuurovereenkomst beschikbaar?

Uiteraard! Rechts op deze pagina staat een button, genaamd “Bekijk voorbeeld’’. Dit geeft een goed overzicht van hoe het contract eruit ziet nadat je het document hebt gegenereerd en aangeschaft.

Freelance overeenkomst voor grafisch ontwerpers, projectbegeleiders en programmeurs.

Let op: dit document is met name gericht op grafisch ontwerp(st)ers, projectbegeleiders en programmeurs, omdat het voor deze beroepen doorgaans belangrijk is dat andere en meer specifieke afspraken worden vastgelegd dan bij inhuurkrachten en freelancers uit andere sectoren. Voor andere sectoren volstaat meestal een algemene overeenkomst van opdracht.

Voor een meer algemene inhuurovereenkomst of een consultancy overeenkomst is de overeenkomst van opdracht in onze webshop een geschikter document.