Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) (Engels)

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Deze pagina gaat over de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Een geheimhoudingsovereenkomst noemen we ook wel een NDA, een ‘non-disclosure agreement’. Het is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken om bepaalde informatie geheim te houden en dus niet met anderen te delen zonder toestemming. Let wel op dat beide partijen de geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen voordat de geheim te houden informatie wordt gedeeld met elkaar.

Hoe zit een geheimhoudingsovereenkomst in elkaar?

Een geheimhoudingsovereenkomst zit zo in elkaar dat partijen vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over het lekken van informatie. De overeenkomst kan zowel eenzijdig (slechts één van de partijen verstrekt informatie) als tweezijdig (beide partijen verstrekken informatie aan elkaar) worden gesloten

Wat mag ik wel of niet met een geheimhoudingsovereenkomst?

Naast geheimhouding van bepaalde informatie, stemt men er ook mee in om de betreffende informatie niet te kopiëren, aan te passen of te gebruiken op een manier die niet door de houder van de vertrouwelijke informatie is goedgekeurd. Bovendien worden er afspraken gemaakt over wat de consequenties zijn indien informatie toch wordt ‘gelekt’ door een van de partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een boetebeding. Ook wordt afgesproken voor welke duur de overeenkomst geldt.

In welke gevallen kan ik een geheimhoudingsovereenkomst gebruiken?

Een geheimhoudingsovereenkomst kan in iedere situatie worden gebruikt waarbij gevoelige informatie wordt gedeeld. Denk hierbij aan onderhandelingen over een aan- of verkoop, onderhandelingen over participatie in een onderneming, het inschakelen van een freelancer voor een project, onderhandelingen over een licentiecontract en onderhandelingen over een samenwerkingstraject.

Is een concurrentiebeding hetzelfde als een geheimhoudingsovereenkomst?

Nee, een geheimhoudingsovereenkomst is niet hetzelfde als een concurrentiebeding. In een geheimhoudingsovereenkomst verplichten partijen zich ertoe om bepaalde informatie alleen met elkaar te delen en niet met anderen. Een concurrentiebeding bevat een verbod voor een werknemer om na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden te gaan verrichten bij een andere werkgever of voor zichzelf als ondernemer.

Hebben jullie ook een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst NDA beschikbaar?

Uiteraard! Rechts op deze pagina staat een button, genaamd “Bekijk voorbeeld’’. Dit geeft een goed overzicht van hoe het contract eruit ziet nadat je het document hebt aangeschaft.