WIK 14-dagen-brief

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Wat is een 14-dagen brief?

Met de 14-dagenbrief (of 14 dagen brief) geef je de klant veertien dagen de tijd om de factuur met openstaande bedragen alsnog zonder incassokosten te betalen. Let wel op; voldoet de 14-dagenbrief niet aan de juiste vereisten dan is deze niet geldig en mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Belangrijk om aan de vereisten te voldoen dus. Je kunt incassokosten in rekening brengen wanneer de consument eerst gewaarschuwd is voor de incassokosten, de consument niet wordt overvallen met incassokosten of wanneer de consument veertien dagen de tijd heeft gehad om alsnog zijn/haar factuur te betalen.

Wat moet ik doen als er na 14 dagen alsnog niet betaald is?

Bovengenoemde vereisten worden meegenomen in onze 14-dagenbrief. Mocht de consument veertien dagen na verzenden van de 14-dagenbrief nog steeds niet aan zijn betalingsplicht hebben voldaan, dan zijn de incassokosten rechtsgeldig en kunnen in rekening worden gebracht bij de consument. Maak nu zelf eenvoudig een brief op maat waarin je de consument verzoekt zijn onbetaalde factuur alsnog binnen veertien dagen te betalen. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst.

Wanneer start het termijn van 14 dagen?

Het termijn van 14 dagen start op de dag nadat de consument de 14-dagen brief heeft ontvangen. Daarnaast is het redelijk om als uitgangspunt te nemen dat de brief is bezorgd op de tweede dag na verzending. Het aangetekend verzenden van de brief zorgt uiteraard voor meer zekerheid.

Welke zaken worden er meegenomen in de 14 dagen brief?

In de brief worden onder andere de volgende punten geregeld, zoals wanneer de veertien dagen in gaan, wanneer incassokosten zullen volgen en de verplichtingen van de consument.