Brief aanmaning

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Worden openstaande facturen niet betaald? Verstuur dan een aanmaning waarin je de andere partij verzoekt de betaling alsnog zo snel mogelijk te voldoen. Hiermee geef je tevens de laatste waarschuwing voordat de incassoprocedure wordt opgestart.

Maak nu zelf eenvoudig een aanmaningsbrief

Maak nu zelf eenvoudig een aanmaningsbrief. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

In een aanmaning staat onder meer vermeld:

  • Welk bedrag/bedragen nog openstaan
  • Welke producten en/of diensten daarvoor geleverd zijn
  • De tijd die de wanbetaler krijgt om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen
  • De mededeling dat wanneer niet tijdig betaald wordt, een incassoprocedure wordt gestart