Hoe zit het nou precies met dat thuiswerken?

6 april 2022
Hoe zit het nou precies met dat thuiswerken? image

Als jouw werknemers regelmatig thuiswerken is het verstandig een overeenkomst op te stellen. Een thuiswerkovereenkomst kan je helpen om een betere werkgever te zijn. Zo’n overeenkomst dient als aanvulling op de arbeidsovereenkomst en bepaalt wat jij van je personeel mag verwachten en wat zij van jou mogen verwachten. Een thuiswerkovereenkomst helpt jou bij het in goede banen leiden van werkzaamheden die thuis worden uitgevoerd. Deze overeenkomst dient dan wel de juiste gegevens en afspraken te bevatten.

Wat is een thuiswerkovereenkomst?

Een thuiswerkovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer waarin de voorwaarden voor thuiswerken zijn opgenomen. Een ondertekende thuiswerkovereenkomst kan jou als werkgever helpen om problemen te voorkomen. Als er geen schriftelijke thuiswerkovereenkomst bestaat, kan er bijvoorbeeld verwarring ontstaan over bereikbaarheid, aansprakelijkheid en werktijden.

Met behulp van een thuiswerkovereenkomst weet jouw personeel precies wat je van hen verwacht. Ook is in een thuiswerkovereenkomst meegenomen waar jij als werkgever verantwoordelijk voor bent en welke acties je onderneemt wanneer een werknemer zich niet aan de afspraken houdt.

Heb ik een thuiswerkovereenkomst nodig voor mijn personeel?

Wanneer jouw personeel vaak of zelfs structureel thuiswerkt, is het slim om de mondeling gemaakte afspraken op papier te zetten. Het kan voorkomen dat specifieke mondelinge afspraken vergeten worden en dat dit de arbeidsrelatie verstoort. Mondelinge afspraken zijn lastig te bewijzen, ook voor de rechter.

Wanneer je spreekt van een thuiswerkovereenkomst die op de juiste wijze is gehanteerd, kan dit jou als werkgever helpen met:

  • De afspraken tussen jou en de werknemer die schriftelijk vastgelegd zijn waardoor er geen twijfel kan ontstaan over deze afspraken,
  • De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van jou en de werknemer die zijn vastgelegd in deze overeenkomst,
  • De thuiswerkovereenkomst die jou juridische ondersteuning biedt bij een arbeidsconflict over het thuiswerken,
  • Het eventueel verminderen van telefonisch of mailcontact over arboregels en aansprakelijkheid.

Let wel op wanneer jij je werknemer een belastingvrije vergoeding wilt geven voor het inrichten van zijn thuiswerkplek. In dit geval is een thuiswerkovereenkomst verplicht.

Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken?

Thuiswerken heeft verschillende voor- en nadelen. Er zijn wettelijke regels in het leven geroepen voor het thuiswerken, die vallen onder de Wet flexibel werken. Thuiswerken heeft bijvoorbeeld als voordeel dat de werknemer minder reistijd heeft, minder reiskosten en meer flexibiliteit. Als werkgever bespaar je ruimte op kantoor en de kosten daarvan. Voor de werknemer geldt in de meeste gevallen een hogere motivatie in een rustige werkomgeving en een verlaging van het verzuim van de werknemer.

Naast de voordelen heeft thuiswerken ook nadelen, zoals de betrokkenheid van je werknemer. Een kantoor biedt regelmaat en structuur en thuis kan dat nog eens tegenvallen. Het is voor je werknemer lastiger om privé en werk gescheiden te houden. Overleg daarom goed met jouw werknemer of het thuiswerken wel iets voor hem is.

Voorbeeld overeenkomst thuiswerken

Wij garanderen jou een gedegen thuiswerkovereenkomst. Toch nog twijfels? Kijk dan op de pagina Thuiswerkovereenkomst en klik op “Voorbeeld’’ om een voorbeeld overeenkomst voor thuiswerken te bekijken. Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze top juristen via: 085 – 1308 430.

Blog / Law / Hoe zit het nou precies met dat thuiswerken?