Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

20 april 2022
Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? image

Binnen een organisatie worden vaak verschillende soorten krachten ingezet. Zo kan een organisatie werknemers in dienst nemen, maar kunnen ook freelancers of zzp’ers worden ingeschakeld. Het is van belang dat je met deze krachten de juiste overeenkomst aangaat. Hieronder leggen we uit wanneer je een arbeidsovereenkomst en wanneer je een overeenkomst van opdracht nodig hebt.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een werknemer die bij jouw organisatie in dienst treedt. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er een overeenkomst wordt gesloten waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zeker tijd arbeid te verrichten. Uit deze definitie kan worden afgeleid dat er sprake moet zijn van:

  • de verplichting voor de werknemer om arbeid te verrichten
  • de verplichting voor de werkgever om aan de werknemer loon te betalen
  • een gezagsverhouding op basis waarvan de werkgever de werknemer instructies kan geven

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht kan worden aangegaan met een freelancer of zzp’er. Het betreft een overeenkomst op basis waarvan de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een freelancer of zzp’er die tijdelijk wordt ingeschakeld omdat er een overvloed aan werk is. Kenmerkend voor een overeenkomst van opdracht is dat:

  • er vaak geen gezagsverhouding is op basis waarvan de opdrachtgever de opdrachtnemer instructies kan geven (de opdrachtnemer mag de opdracht naar eigen inzicht en zonder leiding uitvoeren)
  • er voor de opdrachtnemer vaak geen verplichting is tot het persoonlijk verrichten van de arbeid Bij een overeenkomst van opdracht zal er in ieder geval van één van de hiervoor genoemde punten sprake moeten zijn.

Advies

Het is belangrijk dat de juiste overeenkomst wordt aangegaan. Bij het inhuren van freelancers en zzp’ers bestaat er namelijk het risico dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat er in de praktijk feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht. Als komt vast te staan dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan er bijvoorbeeld alsnog afdracht loonbelasting en premies sociale voorzieningen worden gevorderd en spelen er diverse arbeidsrechtelijke risico's, zoals met betrekking tot loondoorbetaling tijdens ziekte, bescherming bij ontslag en recht op vakantiegeld.

Via Contractenshop.nl kun je zowel een arbeidsovereenkomst als een overeenkomst van opdracht genereren. Mocht je vragen hebben over welke overeenkomst het beste bij jouw situatie past, neem dan gerust contact met ons op. Onze juristen staan voor je klaar.

Blog / Law / Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?