De top 10 meest gestelde vragen over het aansprakelijkheidsrecht

mei 2022

In principe draagt iedereen, zowel particulier als ondernemer, zelf zijn schade. Mocht het voorkomen dat je schade hebt door het toedoen van een ander, stelt aansprakelijkheidsrecht vast of iemand aansprakelijk kan worden gesteld. Aansprakelijkheid kan je vastleggen in veel juridische documenten en overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van aansprakelijk beperkende algemene voorwaarden....

De ins en outs van de aandeelhoudersovereenkomst

mei 2022

Bestuurders en aandeelhouders van een bv of nv zijn gebonden aan regels die zijn vastgelegd in onder andere de wet en de statuten. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Dit is niet verplicht, maar het sluiten van een dergelijke overeenkomst is wel aan te raden. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de verhouding tussen de aandeelhouders binnen de bv of de nv. De aandeelhoudersovereenkomst geldt als aanvulling op de statuten....

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

april 2022

Binnen een organisatie worden vaak verschillende soorten krachten ingezet. Zo kan een organisatie werknemers in dienst nemen, maar kunnen ook freelancers of zzp’ers worden ingeschakeld. Het is van belang dat je met deze krachten de juiste overeenkomst aangaat. Hieronder leggen we uit wanneer je een arbeidsovereenkomst en wanneer je een overeenkomst van opdracht nodig hebt....