Brief waarschuwing werknemer

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Als een werknemer ongewenst gedrag vertoont, dan is het van belang dat je de werknemer schriftelijk waarschuwt. In de eerste plaats maakt een waarschuwingsbrief vaak meer indruk op een werknemer dan een mondelinge waarschuwing. Daarnaast bouw je op deze wijze een personeelsdossier op. Mocht de werknemer ongewenst gedrag blijven vertonen, dan kun je met behulp van het personeelsdossier een ontslagprocedure starten.

Maak zelf een brief op maat

Door de vragenlijst in te vullen, creëer je een waarschuwingsbrief op maat. Daarbij wordt in de waarschuwingsbrief rekening gehouden met de laatste wetgeving. Je kunt de waarschuwingsbrief bijvoorbeeld gebruiken als de werknemer:

  • Te laat komt
  • Niet komt opdagen
  • Veiligheidsvoorschriften niet naleeft
  • Regels uit het personeelshandboek niet naleeft
  • De autoregeling niet naleeft

In de waarschuwingsbrief staat onder meer vermeld:

  • Waar de werknemer voor wordt gewaarschuwd
  • Wat in het vervolg van de werknemer wordt verwacht
  • Wat er gebeurt als de werknemer opnieuw ongewenst gedrag vertoont
  • Wat de gevolgen van de waarschuwingsbrief zijn