Brief aanbod vaste arbeidsomvang

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Deze wet brengt met zich mee dat je als werkgever verplicht bent om een oproepkracht in de 13 e maand van het dienstverband een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Het aanbod moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang over de voorgaande 12 maanden. Het is van groot belang dat je de oproepkracht tijdig een aanbod doet die aan de wettelijke eisen voldoet. Stil zitten kan je namelijk duur komen te staan. Als je de oproepkracht geen aanbod doet, dan heeft de oproepkracht automatisch recht op de gemiddelde arbeidsomvang van de eerste 12 maanden van het dienstverband.

Maak zelfstandig een brief op maat

Door de vragenlijst in te vullen, wordt de brief op maat gemaakt.  Daarbij wordt in de brief rekening gehouden met de laatste wetgeving.  In de brief staat onder meer vermeld:

  • Wat het aanbod is
  • Wat de gevolgen zijn als de werknemer het aanbod accepteert
  • Wat de gevolgen zijn als de werknemer het aanbod afwijst
  • De wijze waarop de werknemer het aanbod kan accepteren of afwijzen