Auteursrechtverklaring werknemer

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

De hoofdregel is dat bij een (software)ontwikkelaar of (web)designer die websites, applicaties, adviezen of illustraties ontwikkelt en in dienst is bij een werkgever, deze werkgever in principe aanspraak kan maken op de intellectuele eigendomsrechten daarvan. Hierbij zal het met name gaan om auteursrechten. Als een werknemer dit buiten werktijd (voor zichzelf) uitvoert, dan kan dat onwenselijk zijn.

Om discussie te voorkomen, is het van belang dat er afspraken worden gemaakt over de werkzaamheden die de werknemer (voor zichzelf) buiten werktijd uitvoert. Dit kan door middel van een auteursrechtverklaring.

Maak nu zelf eenvoudig een auteursrechtverklaring

Genereer nu zelf eenvoudig een auteursrechtverklaring werknemer. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

In deze auteursrechtverklaring worden onder andere de volgende zaken vastgelegd:

  • Beschrijving van de activiteiten buiten werk
  • Afstandsverklaring van de werkgever
  • Intellectuele eigendomsrechten