Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd)

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd leg je de rechten en verplichtingen vast met je werknemer. Hoewel het arbeidsrecht in Nederland uitvoerig geregeld is en er meestal ook nog aanvullende bepalingen uit een cao gelden, zijn er nog best veel onderwerpen waaraan werkgever en werknemer zelf invulling kunnen geven. Het is belangrijk om afspraken met je werknemers goed vast te leggen, zodat later geen discussies kunnen ontstaan over bepaalde onderwerpen.

Welke rechten en verplichtingen worden er onder andere benoemd in een arbeidsovereenkomst?

De belangrijkste rechten en plichten die werknemers en werkgevers tegenover elkaar hebben, worden geregeld in een arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan regels omtrent het salaris, aanvullende arbeidsvoorwaarden, werktijden, de looptijd en thuiswerken. Ook andere onderwerpen, zoals een eenzijdig wijzigingsbeding, regels omtrent arbeidsongeschiktheid en een geheimhoudingsbeding kunnen deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

Heeft iedere werknemer een arbeidsovereenkomst nodig?

Iedere werkgever met werknemers heeft een arbeidsovereenkomst nodig. Hoewel mondelinge afspraken in beginsel ook voldoende zijn, wil je beiden duidelijk voor ogen hebben wat jullie nu exact zijn overeengekomen. Daarvoor is een arbeidsovereenkomst de meest aangewezen weg.

Wil je een voorbeeld document zien van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dat kan via de knop ‘’Bekijk voorbeeld’’ aan de rechterkant!