Gebruikersovereenkomst mobiel/tablet/laptop

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Het komt regelmatig voor dat werkgevers aan hun werknemers een mobiel, laptop of tablet van de zaak ter beschikking stellen. Het is van belang om de afspraken voor het gebruik van deze voorwerpen van de zaak schriftelijk vast te leggen. Hiermee voorkom je discussie achteraf over het (privé)gebruik en over bijvoorbeeld diefstal, schade of verlies.

In de gebruikersovereenkomst komen alle relevante zaken aan bod die moet vastleggen met je personeelsleden die een mobiel, tablet of laptop van de zaak hebben.

Maak nu zelf eenvoudig een gebruikersovereenkomst mobiel/laptop/tablet van de zaak voor jouw onderneming. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

Deze gebruikersovereenkomst regelt onder meer de volgende zaken:

  • Privégebruik
  • Eigendom
  • Verlies, diefstal of schade
  • (Vroegtijdige) Beëindiging en inname