Brief ontslag op staande voet

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Als je een werknemer op staande voet ontslaat, is het van belang dat het ontslag op staande voet schriftelijk aan de werknemer wordt bevestigd. Dit voorkomt discussie en met behulp van de brief sta je bij een eventueel conflict sterker. Daarbij is het van belang dat in de schriftelijke bevestiging de juiste juridische punten worden vermeld.

Je kunt een werknemer bijvoorbeeld op staande voet ontslaan als er sprake is van:

  • mishandeling
  • diefstal
  • alcohol- of drugsgebruik
  • gevaarzetting
  • het afgeven van valse informatie bij indiensttreding
  • het opzettelijk beschadigen van bedrijfseigendommen

Maak nu zelf eenvoudig een brief op maat waarin het ontslag op staande voet wordt bevestigd en waarin alle belangrijke juridische punten staan vermeld. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst.

In de brief worden onder andere de volgende punten geregeld:

  • de reden van het ontslag op staande voet
  • de einddatum van de arbeidsovereenkomst
  • de (eventuele) verplichtingen van de werknemer