Overeenkomst van opdracht (vrije vervanging)

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Indien er geen sprake is van vrije vervangbaarheid, kun je wellicht de overeenkomst van opdracht gebruiken gebaseerd op het ontbreken van werkgeversgezag. Deze vind je hier.

Bij een overeenkomst van opdracht neemt de opdrachtnemer een opdracht aan van de opdrachtgever. Dit moet een opdracht zijn betreffende het verrichten van werkzaamheden. Dit soort overeenkomsten komt vooral voor bij het verrichten van diensten, denk aan tekstschrijvers of consultants. Het is belangrijk te vermelden dat deze overeenkomst van opdracht uitgaat van vrije vervanging. Dit houdt in dat de opdrachtnemer zich vrijelijk, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, kan laten vervangen door een ander.

Zeker wanneer je voor langere tijd met een zzp’er of freelancer gaat samenwerken, is het verstandig om een en ander schriftelijk vast te leggen. De overeenkomst van opdracht omvat regels waaraan zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever zich moeten houden. Het is van belang dat ondertekening van deze overeenkomst plaatsvindt vóór de 1e uitbetaling.

Stel nu eenvoudig zelf een overeenkomst van opdracht op

Maak nu zelf eenvoudig een overeenkomst van opdracht. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

Deze overeenkomst regelt alle afspraken die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht. Het bevat onder andere afspraken rondom:

  • Persoonlijke gegevens van opdrachtnemer en opdrachtgever.
  • Omschrijving van te verrichten werkzaamheden.
  • Vergoeding, inclusief of exclusief btw.
  • Hoe om te gaan met ziekte/verhindering.
  • Aansprakelijkheid en verzekering.
  • Geheimhouding.
  • Opzegging.

Let op! Deze overeenkomst bevat een aantal standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor kwalificeert deze overeenkomst zich niet als dienstverband. De cursief weergegeven afspraken in de overeenkomst geven aan dat er geen sprake is van loondienst. Alleen wanneer je volgens die afspraken werkt, weet je zeker dat er geen sprake is van loondienst en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden.