Overeenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag)

Of kies ons voordeelpakketEn ontvang schaalvoordelen
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Bij een overeenkomst van opdracht neemt de opdrachtnemer een opdracht aan van de opdrachtgever. Dit moet een opdracht zijn betreffende het verrichten van werkzaamheden. Dit soort overeenkomsten komt vooral voor bij het verrichten van diensten, denk aan tekstschrijvers of consultants. De opdrachtnemer (bijvoorbeeld een zzp’er) verklaart dat er buiten dienstbetrekking werkzaamheden worden verricht voor de opdrachtgever. Er is in dit geval dus geen sprake van werkgeversgezag.

Dit houdt in dat de opdrachtgever alleen aanwijzingen mag geven over het te bereiken resultaat van de opdracht. Verder is de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever contractueel uitgesloten. Hiermee is de opdrachtnemer vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding uit te voeren.

Zeker wanneer je voor langere tijd met een zzp’er of freelancer gaat samenwerken, is het verstandig om een en ander schriftelijk vast te leggen. De overeenkomst van opdracht omvat regels waaraan zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever zich moeten houden. Het is van belang dat ondertekening van deze overeenkomst plaatsvindt vóór de 1e uitbetaling.

Stel nu eenvoudig zelf een overeenkomst van opdracht op

Maak nu zelf eenvoudig een overeenkomst van opdracht. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

Deze overeenkomst regelt alle afspraken die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht. Het bevat onder andere afspraken rondom:

  • Persoonlijke gegevens van opdrachtnemer en opdrachtgever.
  • Omschrijving van te verrichten werkzaamheden.
  • Vergoeding, inclusief of exclusief btw.
  • Hoe om te gaan met ziekte/verhindering.
  • Aansprakelijkheid en verzekering.
  • Geheimhouding.
  • Opzegging.

Let op! Deze overeenkomst bevat een aantal standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor kwalificeert deze overeenkomst zich niet als dienstverband. De cursief weergegeven afspraken in de overeenkomst geven aan dat er geen sprake is van loondienst. Alleen wanneer je volgens die afspraken werkt, weet je zeker dat er geen sprake is van loondienst en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden.