Oproepovereenkomst (onbepaalde tijd cao)

Of kies ons voordeelpakketEn ontvang schaalvoordelen
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Bij een oproepovereenkomst, ook wel ‘nul-urencontract’, ‘flexibel arbeidscontract’ of ‘standby-contract’ genoemd, gaat het om een flexibele vorm van arbeid. Een oproepkracht heeft in principe geen vaste werktijden maar gaat aan het werk indien diegene wordt ‘opgeroepen’.

Het is belangrijk om afspraken met een oproepkracht goed te regelen. Denk hierbij aan standaard zaken als uurloon, arbeidstijden en secundaire voorwaarden maar ook aan bijvoorbeeld pensioen en een concurrentiebeding. U heeft in zekere mate vrijheid in het maken van afspraken met een oproepkracht, al wordt een en ander beperkt door het arbeidsrecht en de toepasselijke cao.collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die van toepassing is.

Stel nu eenvoudig zelf een oproepovereenkomst op

Maak nu zelf eenvoudig een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving en met verwijzingen naar de toepasselijke cao.

Deze oproepovereenkomst regelt alle basisaspecten van een arbeidsrelatie, zoals datum van indiensttreding, salaris en duur van de overeenkomst. Daarnaast legt deze overeenkomst de volgende zaken vast:

  • Toepasselijke caoCao van toepassing
  • Proeftijd
  • Kostenvergoeding
  • Vakantiedagen
  • Pensioen
  • Concurrentie- en/of relatiebeding