Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Of kies ons voordeelpakketEn ontvang schaalvoordelen
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Deze pagina gaat over de Nederlandse variant. Klik hier voor de Engelse variant.

Een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel een ‘non-disclosure agreement’ (NDA) genoemd, is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken om bepaalde informatie geheim te houden en dus niet met anderen te delen zonder toestemming. De overeenkomst kan zowel eenzijdig (slechts één van de partijen verstrekt informatie) als tweezijdig (beide partijen verstrekken informatie aan elkaar) worden gesloten.

Naast geheimhouding van bepaalde informatie, stemt men er ook mee in om de betreffende informatie niet te kopieren, aan te passen of te gebruiken op een manier die niet door de houder van de vertrouwelijke informatie is goedgekeurd. Bovendien worden er afspraken gemaakt over wat de consequenties zijn indien informatie toch wordt ‘gelekt’ door een van de partijen.

Een geheimhoudingsovereenkomst wordt tussen twee partijen overeengekomen, zoals tussen:

  • twee verschillende bedrijven. Denk aan een bedrijf en een investeerder.
  • een opdrachtgever en opdrachtnemer.
  • een werkgever en werknemer.

Voorbeelden van situaties waarin een geheimhoudingsovereenkomst wordt toegepast:

  • Onderhandelingen over een aan- of verkoop.
  • Onderhandelingen over participatie in een onderneming.
  • Een freelancer inschakelen voor een project.
  • Onderhandelingen over een licentiecontract.
  • Onderhandelingen over een samenwerkingstraject.

Stel nu eenvoudig zelf een geheimhoudingsovereenkomst op

Maak nu zelf eenvoudig een geheimhoudingsovereenkomst. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving. Bekijk ook het voorbeeld van de geheimhoudingsovereenkomst, zodat je weet wat je kunt verwachten.