Detacheringsovereenkomst

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Wat is een detacheringsovereenkomst?

Detachering lijkt erg op het uitzenden of uitlenen van werknemers. Het grote verschil is dat je bij detachering een werknemer in dienst hebt en er sprake is van een formele arbeidsrelatie, zonder uitzendbeding. Bij detachering stel je een werknemer van jouw bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking. De werknemer blijft vervolgens onder leiding en toezicht van jou werken. De ‘inlener’ heeft alleen een instructiebevoegdheid ten aanzien van de feitelijke werkzaamheden.

De detacheringsovereenkomst legt de juridische en praktische afspraken vast tussen jouw bedrijf als uitlenende partij en de inlenende partij.

Waarom een detacheringsovereenkomst als werknemer of werkgever?

Als je een interim professional bent, heb je een contract bij een detacheringsbureau. Dit kan voor een tijdelijk of vast dienstverband zijn. Als interim professional heb je met een detacheringsovereenkomst de zekerheid van een contract en salaris, ook als je even geen opdracht uitvoert.

Een detacheringsovereenkomst geeft voor een werkgever veel zekerheden. Zoals het inhuren van de juiste specialist, voor alleen de benodigde periode.

Welke zaken komen aanbod bij een detacheringsovereenkomst?

Deze detacheringsovereenkomst regelt in ieder geval de volgende zaken, namelijk: de omschrijving detachering en kwaliteitseisen, duur, tarieven, beschikbaarheid en eventuele vervanging en geheimhouding (incl. bijlage voor werknemer).