Detacheringsovereenkomst

Of kies ons voordeelpakketEn ontvang schaalvoordelen
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Detachering lijkt erg op het uitzenden of uitlenen van werknemers. Het grote verschil is dat je bij detachering een werknemer in dienst hebt en er sprake is van een formele arbeidsrelatie, zonder uitzendbeding. Bij detachering stel je een werknemer van jouw bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking. De werknemer blijft vervolgens onder leiding en toezicht van jou werken. De ‘inlener’ heeft alleen een instructiebevoegdheid ten aanzien van de feitelijke werkzaamheden.

De detacheringsovereenkomst legt de juridische en praktische afspraken vast tussen jouw bedrijf als uitlenende partij en de inlenende partij.

Maak deze overeenkomst nu eenvoudig zelf

Maak nu zelf eenvoudig een detacheringsovereenkomst voor jouw werknemer. Druk op de knop aan de rechterkant en start de vragenlijst. Met de antwoorden die jij geeft, wordt het document direct op maat gemaakt. Altijd volgens de laatste wetgeving.

Deze detacheringsovereenkomst regelt in ieder geval de volgende zaken:

  • Omschrijving detachering en kwaliteitseisen
  • Duur
  • Tarieven
  • Beschikbaarheid en eventuele vervanging
  • Geheimhouding (incl. bijlage voor werknemer)